دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن دستگيری سروان قلابی كه بدون پول خريد می‌كرد

جاعل مامورنماي كرجي كه پول اجناس خريداري شده را به فروشندگان لنگرودي نمي‌داد، توسط پليس شهرستان لنگرود دستگير شد.كارآگاهان آگاهي شهرستان لنگرود در اجراي گزارش مردمي مبني بر رفتار مشكوك فردي با عنوان جعلي «سروان اشکان محمدي» در سطح شهر موضوع را مورد بررسي قرار دادند.در ادامه تحقيقات كارآگاهان پليس آگاهي به شخصي به‌نام «فرشيد.ق» 29ساله اهل و ساکن کرج مشكوك شده و بازير نظرگرفتن اقدامات وي ازجعل عنوانش براي كلاهبرداري اطمينان حاصل و وي را در يك عمليات پليسي دستگير كردند.در ادامه، فردي به نام «ابوطالب.ز» 30 ساله اهل و ساکن لنگرود و شاغل در يك مغازه قصابي پس از اطلاع از دستگيري اين شخص به پليس آگاهي مراجعه و از اين شخص به خاطر عدم استرداد وجه فروش گوسفند زنده به مبلغ سه ميليون ريال اعلام شكايت كرد.درهنگام رسيدگي به شكايت مالباخته، زني ساکن لنگرود با شغل فروشنده لوازم خانگي نيز با ارائه شکايتي مبني برعدم استرداد وجه فروش يک دستگاه جاروي برقي به مبلغ چهارصد ميليون ريال از اين شخص كه خود را «سروان محمدي» معرفي كرده بود شكايت كرد.كارآگاهان پليس آگاهي بر مبناي اين اظهارات تحقيقات خود را بر روي اين شخص تشديد كردند و سرانجام متهم پس از رويارويي با ادله به بزه انتسابي اعتراف كرد.متهم پس از تشكيل پرونده به مقام‌قضايي معرفي و با قرار صادره روانه زندان شد. منبع: ایسنا