دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن مادران شاغل سالم‌ترند

نتايج يك مطالعه جديد نشان داده است مادران شاغل نسبت به مادراني كه ترجيح مي‌دهند در خانه بمانند و از فرزندان خردسال خود نگهداري كنند به مراتب شادتر و سالم‌تر هستند و خيلي كمتر به افسردگي مبتلا مي‌شوند.اين يافته حاصل تحليل و بررسي روي داده‌هاي حاصل از «مطالعه مراقبت‌هاي ابتدايي كودك و رشد نوجوان» در انستيتو ملي سلامت كودك و رشد انسان در آمريكا است. اين مطالعه گسترده از سال 1991 ميلادي آغاز شد و طي آن با 1364 مادر بلافاصله پس از بدنيا آوردن فرزندانشان، مصاحبه‌هايي صورت گرفت. پس از آن اين زنان مدت بيش از 10 سال تحت نظر و مطالعه قرار داشتند.به گزارش سايت اينترنتي هلت دي نيوز، پروفسور چريل بوئهلر، استاد مطالعات رشد انساني و خانواده در دانشگاه كاروليناي شمالي كه سرپرستي اين مطالعه گسترده را برعهده داشته تاكيد كرد: در تمام اين مدت تفاوت‌هاي سلامت جسمي و رواني اين زنان در مواجه با وظايف شغلي، مادري و خانوادگي در صورت كار كردن به طور پاره وقت و تمام وقت و يا خانه داري صرف به دقت بررسي و كنترل شد.وي ادامه داد: نتايج بررسي‌ها نشان داد كه در بسياري موارد بين سلامت مادراني كه پاره وقت كار مي‌كنند با آنهايي كه كار تمام وقت دارند تفاوتي وجود ندارد. با اين حال بررسي‌ها تاييد كرد مادراني كه كار پاره وقت دارند مي‌توانند در كارها و امور مدرسه بهتر به فرزندانشان كمك كنند اما از نظر سلامتي فرقي با مادراني كه تمام وقت كار مي‌كنند، ندارند. اين در حالي است كه وضعيت سلامت مادران شاغل به مراتب بهتر از مادران خانه‌دار است. منبع: ایسنا