دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن باران؛ مرهم خس خس نفس‌های آلوده تهران

ها که دیگر سال هاست با آلودگی هوای زمستانه خو گرفته اند و هوای پاک در این روزها، نعمت بودنش را تلنگر می زند پس از هفته ها آلودگی و زندگی در شرایط “ناسالم”، چشمشان به باران صبحگاهی روشن شد.بارانی که قطراتش با آمیختگی با دود و آلودگی، کدر شده است، اما هر چه باشد آلودگی ها را سر جای خود می نشاند تا کمی نفس تازه کنیم.بارش باران طبق پیشگویی های هواشناسی امروز مهمان تهرانی هاست و دما را در پایتخت در بالاترین درجه به 10 و در پایین ترین مقدار به 3 درجه سانتی گرداد می رساند.البته کارشناسان زیست محیط، بر این باورند که باران پس از آلودگی هوا، “اسید” به ارمغان دارد اما این زمانی رخ می دهد که میزان آلاینده ها بالاتر از عدد 200 را نشان دهد.اعداد آلاینده های اصلی (ذرات معلق و دی اکسید کربن) در تهران ظاهراً فعلاً تا آن حد بد نیست و حول عدد 100 می چرخد.منبع: فارس