دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن حذف10میلیون پول‌دار از دریافت یارانه

سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت با بیان اینکه براساس دستور رئیس جمهور قصد داریم با افرادی که نیاز به دریافت یارانه نقدی ندارند، مکاتبه کنیم، گفت: 10 میلیون نفر از اقشار مرفه در مرحله دوم اجرای قانون از لیست دریافت یارانه نقدی حذف می‌شوند.به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فرزین در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با اشاره به حذف 10 میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی در گام دوم اجرای هدفمندی یارانه ها، گفت: براساس برآوردها، افرادی که یارانه نقدی تنها 5 تا 10 درصد از درآمد ماهیانه آنها را تشکیل می دهد، در مرحله دوم یارانه نقدی دریافت نخواهند کرد.سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه در آینده نزدیک طی نامه هایی بر اساس دستور رئیس جمهور برای افراد و خانواده هایی که نیاز به یارانه نقدی ندارند، به منظور عدم پرداخت به آنها ارسال خواهد شد، تصریح کرد: دهکهای نهم و دهم مشمول عدم دریافت یارانه نقدی خواهند شد.وی با اشاره به اینکه اما این افراد منتظر ارسال نامه ما نباشد و خود نسبت به انصراف اقدام کنند، افزود: درآمد حاصل از عدم پرداخت یارانه به 10 میلیون نفر به سایر افرادی که یارانه نقدی دریافت می کنند، پرداخت می شود و یارانه نقدی آنها افزایش می‌یابد، یعنی مبلغ 45 هزار و 500 تومان یارانه نقدی 10 میلیون نفر حذف و به یارانه بقیه خانوارها اضافه می شود.فرزین تصریح کرد: 62 میلیون نفر در ابتدای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام کرده بودند که در حال حاضر تعداد آنها 74 میلیون نفر شده است، اما ما تصور می کنیم که همان 62 میلیون نفر باید یارانه نقدی دریافت کنند.معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی دلیل رها کردن پرداخت یارانه نقدی بر اساس خوشه بندی ها را مشکلات شناسایی افراد ذکر کرد و افزود: در ابتدای اجرای طرح حدود 14، 15 میلیون نفر از طریق خود انصرافی وارد عرصه نشدند اما بعدا تعداد خود انصرافی ها کاهش یافت.