دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن آقای احمدی​نژاد صدای خردشدن استخوان ​مستضعفین را نشنیدید؟

 یکی از نمایندگان اصلاح​طلب مجلس، همه را به حضور پررنگ در انتخابات تشویق کرد.به گزارش خبرآنلاين، محمدرضا خباز در نطق امروز خود با بيان اينکه مردم شريف ايران و دستگاه​هاي نظارتي و اجرايي در معرض آزمون بزرگي قرار دارند، گفت: بايد زمينه مشارکت حداکثري مردم فراهم شود تا زمينه ثبات در کشور فراهم آي. اين کار نيازمند اخلاق اسلامي و حضور کانديداهاي همه جناح​ها و پرهيز از دروغ و شايعه پراکني است که اين روزها بازار داغي دارد و با تاسف روز به روز رونق مي يابد.به گفته وي، اگر هدف از نمايندگي، يک خدمت اسلامي است؛ پس چرا به ابزارهاي شيطاني آلوده مي​شود؟عضو فراکسيون اقليت در ادامه از همه شخصيت​هايي که در سربلندي نظام و پويايي مجلس مي​توانند نقش مهمي ايفا کنند، دعوت کرد تا در اين انتخابات شرکت کنند.نماينده کاشمر با اشاره به اينکه احمدي​نژاد در يکي از سخنراني​هايش گفته بود اگر بي عدالتي​اي ديديد چنان فرياد بزنيد که صدايتان به گوش من برسد، گفت: آيا صداي فرياد کشاورزان ناتوان که هزينه گاز و انرژي​اشان بالا رفته و کود و سم به دستشان نمي​رسد و دولت محصولاتشان را خريد تضميني نمي کند، به گوشتان نمي​رسد؟ آيا صداي 6.5 ميليون جوان بيکار را نشنيده​ايد؟ صداي فرياد معلمان مظلوم که به خاطر تعطيلي پنجشنبه، نگران وضع تحصيلي شاگردانشان هستند، را نمي​شنويد؟ صداي متحصننان مقابل مجلس و کارگران اخراجي را نمي​شنويد؟ آيا فرياد عدالت​خواهي توليد کنندگان که يارانه​اشان را نداديد را هم نمي​شنويد؟ صداي خرد شدن استخوان​هاي مستضعفين زير بار تورم بيش از 20 درصدي را چطور؟خباز در ادامه گفت که انتظار مي​رود دولت به اين موارد توجه کند.وي در پايان در واکنش به شرايط پيراموني عليه ايران، اظهار داشت: مردم ايران در مقابل تحريم، فرزند «رمضان»اند و در مقابل تهديد، فرزند «عاشورا». بدانيد که اين تحريم​ها و تهديد​ها، اثري ندارد. آزموده را آزمودن خطاست.