دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن متهمان فساد بزرگ، لب بسته و سخن نمی‌گويند

سرویس اجتماعی ـ آيت‌الله صادق آملي‌ لاريجاني در «نشست
فصلي دادستان‌ها و رؤساي دادگستري‌هاي سراسر كشور» كه با حضور آيت‌الله
جنتي، دبير شوراي نگهبان برگزار شده بود،‌ اظهار كرد: بحث انتخابات در كشور
ما يك بحث حياتي و مهم از دو جهت است؛ هم از اين جهت كه تجلي مشاركت مردم
در سرنوشت ديني، سياسي، فرهنگي و نظام حكومتي خودشان است و هم آن كه تجلي
نشاط و زندگی سياسي مردم است.
به گزارش «»، رئیس دستگاه قضا گفت: ‌كشوري كه در آن انتخابات بهنگام و با نشاط انجام مي‌شود، كشوري زنده است. مي‌بينيم در برخي كشورها
انتخابات برگزار مي‌شود، ولي آرای اين انتخابات تضميني هستند.
رييس قوه قضاييه اظهار كرد: با
توجه به اينكه شركت مردم در انتخابات به مشاركت سياسي‌شان برمي‌گردد، ما بايد براي يك انتخابات پرشور تلاش كنيم و از سوی ديگر، انتخابات
پيام بزرگي براي كشورهاي ديگر دارد و در سياست خارجي ما بسيار سودمند است.
وي با بيان اينكه در سال‌هاي گذشته، دشمنان بسیاري داشته‌ايم، گفت: با آمدن انقلاب اسلامي، طبيعي است كه ما دشمنان زيادي پيدا كنيم. ما در قلب ملت‌ها جاي گرفته‌ايم، به دليل اينكه از حق دفاع مي‌كنيم، ولي دولت‌هاي استكباري اين مسأله را نمي‌پسندند و هر گونه دشمني كه توانستند، انجام داده و مي‌دهند.آملي لاريجاني ادامه داد: دشمن براي نااميدي مردم بسيار سرمايه‌گذاري كرده و گمانشان اين است كه با اين سرمايه‌گذاري موفق خواهند شد، در صورتي كه هميشه ناكام مانده‌اند. در همين انتخابات رياست جمهوري هم بحث تقلب و حقوق بشر را پيش آوردند و خواستند فضا را ملتهب كنند، در صورتي كه كشورهايي هستند كه اصلا روي انتخابات را نديده‌اند، ولی از سوی آ‌مریکا حمایت شدند.وي تصريح كرد: ما براي اين كه همواره آماده بوده و پيام محكمي براي دشمنان داشته باشيم، بايد براي برگزاري انتخاباتي سالم تلاش كنيم.رييس قوه قضاييه با بيان اينكه قانون اساسي حدود وظايف دستگاه‌ها را در انتخابات تعيين كرده است، گفت: قانون اساسي در بحث نظارت براي شوراي نگهبان، نظارت استصوابي را قرار داده و بحث اجرا را به عهده وزارت كشور قرار داده است و همچنين وظيفه‌ برخورد با تخلفات و جرايم انتخاباتي و بحث پيشگيري از وقوع تخلفات را به عهده‌ دستگاه قضا نهاده است.آملي لاريجاني خاطرنشان كرد: پیشتر گاه در اجراي مسئوليت‌هاي قوه قضاييه، احساس مي‌شد مقداري كاستي هست. هنگامی كه من در شوراي نگهبان بودم، مواردي بود که برخی افراد در زمان انتخابات با توهين و تخريب رقباي خود، مي‌خواستند از آنها پيشي بگيرند اما رسيدگي به تخلف و جرايم آنها به پس از انتخابات موكول مي‌شد، در حالي كه دستگاه قضايي بايد در موعد به وظيفه‌ خود رفتار كند.آملي لاريجاني با تأكيد بر اين كه دستگاه قضايي نبايد در بحث نظارت و اجرا دخالت كند، گفت: اين كه گاهي تعبير مي‌شود و در برخي روزنامه‌ها مي‌آيد كه دستگاه قضايي مي‌خواهد بر انتخابات نظارت و از آن صيانت كند، يا مسامحه بوده و يا نادرست؛ حال صيانت ممكن است اما در بحث نظارت دخالتي نداريم و البته اين منافاتي با نظارت دستگاه قضايي بر نهادهاي اداري ندارد.وي ادامه داد: برای نمونه، يكي از وظايفي كه قانون به عهده‌ دستگاه قضايي گذاشته، برخورد با نهادهاي اداري متخلف است كه در اين زمينه، سازمان بازرسي ايفاي نقش مي‌كند. يكي از بحث‌هايي هم كه مطرح مي‌شود، اين است كه نامزدها در زمان انتخابات از منابع و امكانات دولتي بهره می‌گیرند. نظارت بر اين مسأله بر عهده‌ شوراي نگهبان است، ولي اين منافاتي ندارد كه سازمان بازرسي، سراغ آن دستگاه دولتي برود كه منابع را در اختيار فردي خاص قرار داده است.رييس قوه قضاييه با اشاره به ماده 18 انتخابات كه در آن به رسيدگي خارج از نوبت در مورد جرايم انتخاباتي تأكيد شده است، گفت: در اين زمينه لازم است روساي كل دادگستري‌ها بتواند شعبي خاص در دادسراها و دادگاه‌ها با استفاده از قضاتي متدين و بي‌طرف براي برخورد با جرايم و تخلفات انتخاباتي ايجاد كنند و از اين طريق به گزارش‌هاي تخلفات در وقت رسيدگي شود تا رفتار ناشايست برخي موجب از بين رفتن سلامت انتخابات نشود.وي گفت: قضات دادگستري نبايد از كانديداي خاصي حمايت كنند تا مردم مطمئن باشند از آرایشان صيانت مي شود.رييس قوه قضاييه با اشاره به پرونده فساد اقتصادي اخير گفت: اين موضوع ضربه‌اي براي اعتبار نظام بود و اميدواريم تمام نظام در برخورد با اين مفسده بسيج شوند و حيثيت نظام را حفظ كنند.وي گفت: همه‌ دلسوزان نظام ناراحتند، از اين كه چرا چنين مفسده‌اي اتفاق افتاده، ولي به هر حال اين اتفاق افتاد و اکنون همه وظيفه در برخورد با اين مفسده به دوش قوه قضاييه افتاده است.آملي‌ لاريجاني اظهار كرد: ميزان اين فساد بسيار گسترده است و برخورد دستگاه قضايي بايد مستند و محكمه‌ پسند باشد و ما نمي‌توانيم بر پایه آنچه در روزنامه‌ها مي‌آيد تصميم بگيريم. مثلا در اين پرونده، متهمان لب بسته و سخن نمي‌گويند حالا يا همه‌ آنها از يك روش خاص استفاده مي‌كنند يا اينكه كسي به آنها گفته سخني نگويند، ولي به حول و قوه‌ الهي همكاران دادستاني مطالب و سرنخ‌هاي جديدي به دست آورده‌اند و همچنين اموال شركت‌هاي اين گروه در بیرون از كشور كشف و ضبط شده است.رييس قوه قضاييه گفت: متأسفانه شنيده شده افراد وابسته به اين گروه در گوشه و كنار كشور درباره اموال اين گروه طرح دعاوي مي‌كنند و من در اينجا از همه‌ رؤساي دادگستري مي‌خواهم رسيدگي به اين پرونده‌ها را متوقف كنند، زيرا نبايد در هر گوشه يك رسيدگي انجام شود، بلكه با توجه به ارتباط اين دعاوي به پرونده فساد اقتصادي، نخست بايد تكليف در مركز معلوم شود و بعد به آنها رسيدگي شود.رييس قوه قضاييه با تأكيد دوباره بر برخورد با قاچاقچيان مواد مخدر و مواد صنعتي روانگردان گفت: پیشتر در اين زمينه جلسه‌اي داشتيم و امروز هم نشستي با حضور برخي وزرا كه در اين زمينه مرتبط هستند داريم و تقاضاي من از شما رؤساي كل دادگستري‌ها اين است كه در برخورد با سوداگران مرگ ـ هرچند عزمتان جزم بوده ـ بايد عزم خود را جزم‌تر كنيد. به دليل اين كه اين مواد روان گردان، افزون بر اين كه سود بسیاري براي سوداگران مرگ دارد، آثار بسيار مخربي را براي جوانان ما دارد.وي گفت: ما از هر جهت بايد براي مقابله با بحث مواد مخدر آماده باشيم و از مسئولان اجرايي در اين زمينه كمك خواسته‌ايم. رؤساي دادگستري در استان‌ها هم مي‌توانند در اين زمينه اقدام كنند و راه‌اندازی مراكز درماني را از نهادهاي اجرايي درخواست كنند.رييس قوه قضاييه، بار ديگر با اشاره به وظيفه‌ دستگاه قضايي در پيشگيري از وقوع جرايم انتخاباتي گفت: در بحث پيشگيري، رؤساي كل دادگستري بايد فعال شوند و از همه‌ دستگاه‌هاي اجرايي و فرهنگي براي رساندن پيام قوانين استفاده كنند، چون متأسفانه، برخی كانديداها يا طرفدارانشان به قانون انتخابات آگاهي ندارند.وي گفت: يكي از موارد فراوان اين است كه افراد در انتخابات، رقباي خودشان را تخريب مي‌كنند كه اين جرم است و بايد به آن رسيدگي شود؛ بنابراین، ستادهايي كه براي پيشگيري از وقوع جرايم انتخاباتي و برخورد با آنها تشكيل مي‌شود، بايد از صدا و سيما و مطبوعات بهره گیرند تا بتوانيم انتخابات را از ملتهب شدن فضا، دور كرده و انتخابات را در فضايي سالم برگزار كنيم.
منبع: ایسنا