دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن گزینه های وزارت ورزش برای رياست فدراسيون

سرویس ورزشی ـ البته هيچ كدام از اين نام‌ها گزينه موردنظر وزارت ورزش نبوده و شنيده مي شود كه وزارتي‌ها مي‌خواهند در دقيقه نود گزينه خود را رو كنند كه زمزمه مي‌شود اگر دادگان نامزد شود از او حمايت خواهند كرد و در غير اينصورت مهدي تاج گزينه اصلي وزارتي ها خواهد بود.به گزارش «»، بعد از حضور محمد عباسي در پست وزير ورزش و جوانان، حالا بعد از گذشته حدود 6 ماه از دوران رياست وي، تغييرات در فدراسيون ها آغاز شده و تا چند روز ديگر كانديداهاي رياست فدراسيون فوتبال براي رقابت با يكديگر بايد در اين انتخابات ثبت نام به عمل آوردند.انتخابات فدراسيون فوتبال كه مي توان از آن به عنوان فدراسيون محبوب دولتي ها ياد كرد از جمله مهمترين فدراسيون هاي ورزشي است كه انتخاب رئيس آن نه تنها با نظر وزير ورزش نيست، بلكه مقامات بالاتر دولت نيز در خصوص اين فدراسيون ورزشي و رئيس آينده آن نقطه نظرات خاصي دارند.در روزهاي گذشته شنيده شد كه فدراسيوني‌ها با نزديك شدن به زمان انتخابات رياست فدراسيون فوتبال در دي ماه چشم به ساختمان وزارت ورزش در خيابان سئول دارند كه نامزد آنها براي حضور در اين انتخابات چه كسي است. وزارت ورزشي‌ها در اين چند وقت بي‌سروصدا به دنبال گزينه موردنظر و ايده‌آل خود هستند تا او را وارد انتخابات كنند.دادگان و تاج  گزينه هاي اصلي وزير ورزشهر چه به زمان برگزاري انتخابات فدراسيون فوتبال نزديك تر مي شويم شايعات درباره بازگشت دوباره محمد دادگان جدي تر مي شود. وزارتي‌ها از يك سو منتظر هستند تا از تصميم نهايي رييس سابق فدراسيون در دور گذشته براي بازگشت يا عدم حضور در انتخابات آتي باخبر شوند و از سوي ديگر گوشه چشمي به مهدي تاج، نائب رئيس فعلي فدراسيون فوتبال دارند. براي همين فعلا دست نگه داشته و گزينه‌اي را رو نكرده‌اند تا مبادا با ورود ناگهاني دادگان به انتخابات او را از دست بدهند.در اين بين علي كفاشيان كه تا چندي پيش قصد به تعويق انداختن زمان انتخابات رياست فدراسيون فوتبال را داشت وقتي با مخالفت مسئولان وزارت ورزش مواجه شد، دست از اين كار شست و براي گرفتن حكم از هيئت وزيران، به دنبال رايزني براي حضور در انتخابات فدراسيون فوتبال است.اين روزها با توجه به فرصت كمي كه تا ثبت‌نام و انتخابات رياست فدراسيون مانده نام گزينه‌هايي مانند حميدرضا آصفي، محمد علي آبادي، علي سعيدلو و علي فتح الله زاده به صورت شايعه و در كنار آنها خود علي كفاشيان شنيده مي‌شود كه شانس كفاشيان براي رياست چهار ساله دوم بالاتر از سايرين است و هنوز گزينه جدي وارد گود نشده است. البته هيچ كدام از اين نام‌ها گزينه موردنظر وزارت ورزش نبوده و شنيده مي شود كه وزارتي‌ها مي‌خواهند در دقيقه نود گزينه خود را رو كنند كه زمزمه مي‌شود اگر دادگان نامزد شود از او حمايت خواهند كرد و در غير اينصورت مهدي تاج گزينه اصلي وزارت ورزش خواهد بود.