دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن ابطال مناقصه ميلياردی در آذربايجان شرقی

مناقصه‌اي به ارزش 600 ميليارد ريال در يكي از دستگاه‌هاي اجرايي استان آذربايجان شرقي به دليل عدم رعايت مقررات در فرآيند مناقصه ابطال و تجديد شد.اين مناقصه متعلق به يكي از دستگاه‌هاي اجرايي استان آذربايجان شرقي بود كه به دليل عدم رعايت مقررات در فرآيند برگزاري مناقصه ابطال شد.بنابراين گزارش پس از حضور هيأت بازرسي در جلسه كميسيون معاملات دستگاه مذكور و بررسي اسناد و مدارك، به رغم ناقص بودن مدارك يكي از شركت كنندگان، مدارك پاكت ج شركت مذكور مفتوح شد كه با تذكر هيأت بازرسي، مناقصه مذكور ابطال شد. منبع: ایسنا