دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن اسناد کشتیرانی مسافری در خیابان

اخیر یکی از مهمترین شرکتهای کشتیرانی کشور بخش مهمی از پروندههای بایگانی شده خود را به حالت عجیبی در گوشه خیابان رها کرده است.به گزارش سامانه خبری سازمان بنادر و دریانوردی، این کشتیرانی مطرح کشور در خیابان دفتر مرکزی خود در خیابان قادم مقام تهران داقدام به بازسازی ساختمان خود کرده است. بخش بایگانی کشتیرانی در طبقه اول ساختمان و در مجاورت خیابان قرار دارد. بخش مهمی از پرونده​های بایگانی شده در این طبقه نگهداری می​شود. عابران و رهگذرانی که از کنار ساختمان عبور می​کنند با کمی تلاش به تمامی زون کن​های بایگانی دسترسی پیدا می​کنند. تنها مانع پیش روی کرکره​های فلزی لوزی شکل مقابل بایگانی است.این اسناد تنها به واسطه یک کرکره فلزی از خیابان جدا شده​است. بخشی از اسناد هم در گونی​های ریخته شده و در کنارهمین کرکره​ها رها شده​است. محیط بایگانی کاملا خاک گرفته و متروکه به نظر می​رسد.  این بخش ساختمان دفتر کشتیرانی در شرایطی اینگونه رها شده است که سایر طبقات در حال انجام فعالیت​های خود شده​اند.سامانه خبری سازمان بنادر و دریانوردی برای کسب اطلاع در مورد این اتفاق با دبیرخانه این شرکت کشتیرانی تماس گرفت ولی پاسخی روشن در مورد این ماجرا ارائه نشد. این کشتیرانی در بخش بار، بازرگانی و خدمات مسافری فعالیت می​کند.